Miejsca pokoju i władzy

Książka Święta Ziemia

Sacred Earth został napisany i sfotografowany przez Martin Gray i opublikowane przez Sterling Publishing. Sacred Earth to kulminacja dwudziestu pięciu lat podróży do setek świętych miejsc w ponad stu krajach. Książka zawiera dwieście pięknych kolorowych fotografii ze zwięzłymi opisami, pouczający i intrygujący esej wprowadzający, mapy National Geographic przedstawiające położenie świętych miejsc na całym świecie oraz znakomitą bibliografię.